Feministes: " Quan la República va abolir la prostitució"

online

dimecres, 22 de setembre 2021 del 18:00 fins al 19:30

Entre les diferents lleis que va impulsar la II República volem destacar el Decret qu eel 23 de juny de 1935 acabava amb la prostitució.

Conferència a càrrec de l'Anna Bernal Triviño, periodista, investigadora, i professora de la Universitat Oberta de Catalunya

https:// laciba.gramenet.cat/RepublicanesFeministes